Tuesday, September 29, 2009

Hitler loves Star Wars

Via: VoyonsVoir

1 comment:

Anonymous said...

Luke, ich bin dein Vater.